Gå till innehåll

Aktuellt

17th October 2016

SÄKER KOMMUNIKATION MED SSEK

Aimsoft Utveckling hjälper sina försäkringskunder med säkra webbtjänster för affärsmässig kommunikation.

SSEK specificerar säkra webbtjänster för affärskritisk kommunikation och har genom praktiskt nyttjande visat sig uppfylla de affärs- och säkerhetsmässiga samt juridiska behov som finns för elektronisk affärskommunikation. Genom att följa specifikationen minskar risken för organisationer att tvingas bygga flera olika kommunikationslösningar eller att osäkra kommunikationslösningar byggs.

SSEK kan med fördel användas som underlag för att ingå avtal om hur elektronisk kommunikationen skall utföras mellan den egna organisationen och motparter.

SSEK bygger på XML, XML schema, SOAP 1.1, HTTPS, WSDL, PKI, WS-I Basic Profile, WS-I Basic Security Profile, WS-Security 1.0/1.1, WS-Policy, MTOM med flera från IETF, W3C, WS-I och OASIS.

SSEK förvaltas inom SFM (Svenska försäkringsförmedlares förening) med representanter från Skandia, SEB Trygg-Liv, Länsförsäkringar, Alecta, Danica, Folksam, SPP, AMF Pension, Storebrand, Euro Accident samt SFM.

25th January 2016

NYTT KONTOR I VÄSTERÅS

Den inriktning vi har på IT-relaterad verksamhetsutveckling är ett eftertraktat område. Vi ser att efterfrågan på de tjänster vi erbjuder och konsulter med lång erfarenhet ökar.

Just nu är vi inne i en fas där vi behöver anpassa oss geografiskt till våra kunder i Västerås, Stockholm, Uppsala, Örebro och i Mälardalen. Nytt är att vi har vi flyttat in i ett nytt energiviande kontor i centrala Västerås med Svartån som granne. Läget är för oss känns perfekt och vi hälsar alla varmt välkomna till oss.

23rd January 2016

NYA UPPDRAG

Aimsoft Utveckling tar ytterligare mark i försäkringsbranschen med nytt uppdrag inom lösningsarkitektur.

20th January 2016

NYA REGLER FÖR PuL

Aimsoft Utveckling arbetar nu tätt med sina kunder för att analysera, granska och uppdatera system för att säkerställa den nya EU-förordning om dataskydd som ska ersätta den svenska personuppgiftslagen. Förordningen kallas på svenska “allmän dataskyddsförordning”. Förordningen antogs i april 2016 av Europaparlamentet och EU:s ministerråd och träder i kraft  den 25 maj 2018.
Den nya förordningen kommer ställa större krav på Bank och försäkringsbranschens system och hantering av PuL data.